Миссионерлік қызмет

Миссионерлік (лат. missio-сәлемдеме, тапсырма) - діни ұйымдар қызметінің бір түрі. Негізінен, әмбебап діндерде, ең алдымен әлемдік діндерде кездеседі және Ұлттық діндерде таратылмайды.

"Сыртқы" миссия, яғни канониялық аумақтан тыс және "ішкі" – жеке канониялық аумақтағы сенбеушілер мен иноверлер арасында ерекшеленеді.

Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының нормаларына сәйкес миссионерлік қызмет – Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің, азаматтығы жоқ адамдардың діни бірлестіктердің атынан Қазақстан Республикасының аумағында діни ілімді таратуға бағытталған қызметі. Қазақстан азаматтары, шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар миссионерлік қызметті тиісті тіркеуден өткеннен кейін ғана жүзеге асырады. Заңға сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар миссионерлік қызметті тіркеуден өткеннен кейін жүзеге асырады.

Миссионерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды тіркеуді уәкілетті органның аумақтық бөлімшелері құжаттар берілген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімде жүргізеді. Тіркеу мерзімі миссионер ұсынған материалдар бойынша қорытынды алу үшін дінтану сараптамасын жүргізу кезінде тоқтатыла тұрады.

Қазақстан Республикасының аумағындағы миссионерлер жыл сайын облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарында қайта тіркеуден өтуге міндетті.
Миссионерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды тіркеуді және қайта тіркеуді жүргізу" мемлекеттік қызмет көрсету қағидасына сәйкес, миссионерлер тіркеу үшін жергілікті атқарушы органдарға келесі құжаттар мен материалдарды ұсынады:

  1. Миссионерді тіркеуге (қайта тіркеуге) өтініш.
  2. Паспорттың көшірмесі (Қазақстан Республикасында шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін).
  3. Діни бірлестік атынан миссионерлік қызметті жүзеге асыру құқығына діни бірлестік берген құжат (берілген күнін көрсете отырып, діни бірлестік басшысының қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылған).
  4. Миссионер өкілі болып табылатын діни бірлестік жарғысының көшірмесі.
  5. Миссионерлік қызметке арналған діни әдебиет, діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдар, діни мақсаттағы заттар.
  6. Дінтану сараптамасының оң қорытындысы туралы хаттың көшірмесі (бар болса).

Қазақстан Республикасындағы шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар қосымша мынадай құжаттарды ұсынады:

  1. Миссионер өкілдік ететін діни бірлестік шет мемлекеттің заңнамасы бойынша ресми тіркелгендігін куәландыратын заңдастырылған немесе апостиль қойылған құжат.
  2. Қазақстан Республикасында тіркелген діни бірлестіктің шақыруы.

Шет мемлекеттер берген құжаттар Қазақстан Республикасында нотариат куәландырған қазақ және орыс тілдеріне аударманың дұрыстығы және аударманы жүзеге асырған аудармашының қолының Қазақстан Республикасында нотариат куәландырған түпнұсқасымен ұсынылады.

Миссионер ретінде тіркеуден өту үшін құжаттарды ұсынған Қазақстан Республикасының азаматтарына, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға дінтану сараптамасының теріс қорытындысы негізінде, сондай-ақ егер оның миссионерлік қызметі конституциялық құрылысқа, қоғамдық тәртіпке, адамның құқықтары мен бостандықтарына, халықтың денсаулығы мен имандылығына қатер төндірсе, тіркеуден бас тартылады.

Миссионерлердің діни мазмұндағы материалдарды және діни мақсаттағы заттарды пайдалануына дінтану сараптамасының оң қорытындысын алғаннан кейін жол беріледі.
Миссионерлік қызметті тіркеусіз жүзеге асыруға тыйым салынады.

Cоңғы өзгеріс: 02.09.2021