ТТК - төлемдерді тағайындау кодтары

"Зейнеткерлік төлемдер және жәрдемақылар "

"Арнайы аударымдар"

"Шетелдік валютасы және бағалы металдары бар операция "

"Салымдар (депозиттер)"

"Қарыздар "

"Қазақстан Республикасының бейрезиденттері шығарған бағалы қағаздар, вексельдер және депозиттік сертификаттар және шетелдік капиталға инвестициялар"

«Қазақстан Республикасының резиденттері шығарған бағалы қағаздар мен вексельдер және Қазақстан Республикасы резиденттерінің жарғылық капиталына қатысу»

 "Тауарлар және материалдық емес активтер "

"Қызметтер"

 "Бюджетке төлемдер және бюджеттен төлемдер "

Дереккөзі* Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Cоңғы өзгеріс: 05.10.2021