Инвестициялық жобаларды қаржыландыру

Жабу Көрсету Қызмет паспорты
Қызметті алушылар
Банкке несие, несие желісі, аралық қаржыландыру, инвестициялық жобаны іске асыру үшін синдикатталған қаржыландыру түрінде банктік қызмет көрсетуге жүгінетін заңды тұлға (резидент немесе резидент емес)
Қызметті ұсыну тәсілдері
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Қызмет құны

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ұсынатын қызметтерге тарифтер «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-тың ішкі актілеріне сәйкес Банктің уәкілетті органының шешімімен белгіленеді»

Қызмет көрсету мерзімі

Құжаттардың толық пакетін тапсырған сәттен бастап – 103 жұмыс күнінен бастап (осы мерзім жобалардың стандартты санатына қолданылады)

Қосымша

Қазақстанның Даму Банкі туралы 2001 жылғы 25 сәуірдегі № 178 Заңы;

2015-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы;

2015-2019 жылдарға арналған «Нұрлы жол» инфрақұрылымдық даму мемлекеттік бағдарламасы.

Қызметті онлайн алу

 1. Авторизациядан өту және «Қызметті онлайн алу» батырмасы бойынша өту (қызметтерді алу үшін сізде digital.baiterek.gov.kz сайтында тіркеуіңіз болуы қажет).
 2. digital.baiterek.gov.kz сайтындағы қажетті деректерді толтырыңыз және сұратымға ЭЦҚ-мен (электрондық цифрлық қолтаңбамен) қол қойыңыз. «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ порталындағы жеке кабинетте өтінішті қарау мәртебесін қадағалаңыз.

Қызметті «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-да алу (қажетті құжаттар):

қараудың 1-кезеңінде (инвестициялық жобаны бастапқы таңдау):

 1. Өтініш (Банктің веб-сайтында орналастырылған А-041 нысаны бойынша).
 2. Қызмет көрсететін банктерден өтініш берілгенге дейін 30 күннен кешіктірмей берілген анықтамалар (соңғы 12 айдағы ағымдағы шоттардағы КТ орташа айлық айналымы туралы, өтініш берушінің банктердегі барлық ашық шоттарындағы қалдықтар, несие берешегінің сомасы туралы (оның ішінде мерзімі өткен) /немесе қарыздың жоқтығы туралы, № 2 карта файлының болуы/болмауы туралы).
 3. Өтініш берушінің кредиттік есепті алушыға (Банкке) несиелік есеп беруге келісімі.

қараудың 2-кезеңінде (Заңнаманың және Банктің талаптарына сәйкес инвестициялық жобаны индикативті талдауды және көрсетілетін қызмет алушыны тексеруді жүргізу):

 1. Өтініш берушінің, (шоғырландырылған және жеке тұлғаның) қатысушы/өтініш берушінің акционерлері қаржылық құжаттары (егер олар заңды тұлғалар болса, оның ішінде егер өтініш беруші арнайы компания болса немесе жаңадан құрылған «Жобалық компания» болса) және кепілгер-заңды тұлғалар (кепілгер-заңды тұлғалар қатысқан жағдайда) жылы P roject ) (нысаны саны 1 (баланстық), №2 (пайда мен залал), №3 (қолма-қол ақша қозғалысы туралы есеп), №4 (меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп), қаржы үшін түсіндірме жазбада сүйемелдеуімен соңғы 3 жылдағы және соңғы есеп беру күніндегі есептілік);
 • өнім түрі, сату географиясы, экспорт/ішкі нарық бойынша және ақшалай түр;
 • өнімнің өзіндік құны баптары ;
 • кірістер мен шығыстар туралы басқа ;
 • активтердің 5% -дан астамын құрайтын баланс;
 • туындау себебін (тауарлар/қызметтер), пайда болу күні мен мерзімі, сондай-ақ мерзімі өткен берешектерді өндіріп алу шаралары көрсетілген контрагенттермен алынған кредиторлық берешектің, дебиторлық берешектің, төленген аванстық төлемдердің және аванстардың жазбалары;
 • несие берушіні, лимитті, ағымдағы қарыз сомасын, оның ішінде мерзімі өткен (болған жағдайда) соманы, несие валютасын, қаржыландыру мөлшерлемесін, несие мерзімі, мақсаты, қамтамасыз етуді, сондай-ақ траншты мерзімінен бұрын өтеу немесе жаңарту туралы ақпаратты көрсететін қаржылық қарыздың транскрипті; Баланстан тыс міндеттемелер мен активтер туралы ақпарат (3 адамға берілген кепілдіктер, несиелік лимиттер (әзірленбеген, бірақ басқа ұйымдарда ашылған), басқа екінші деңгейдегі банктерде несие желілерінде болу мерзімі, оның ішінде жаңартылатын несие желілері, басқа белгілеген қаржылық шарттар несие берушілер.
 • кезең ішіндегі ақша қаражатының өзгеруінің 5% -нан асатын ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп баптарын ;
 • соңғы үш жылдағы және соңғы есеп беру күніндегі аудит талап етілетін заңды тұлғалар үшін тексерілген қаржылық есептілік.
 1. Бас мердігердің (инвестициялық жобаларға қатысты), Банк қаржыландыратын келісімшарттардың негізгі жеткізушілерінің, сондай-ақ негізгі сатып алушылардың қаржылық құжаттары: №1 нысан (бухгалтерлік баланс), № 2 (кіріс туралы есеп), № 3 (қозғалыс туралы есеп) қолма-қол ақша), № 4 (меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп), осы тізімнің 2-тармағына ұқсас қаржылық есептілікке жазбалармен бірге.
 2. Банктің Интернет-ресурсында орналастырылған нысан бойынша қаржы-экономикалық моделінің қосымшасымен және (немесе) Банк талаптарына сәйкес, Банктің Интернет-ресурсында орналастырылған Банк талаптарына сәйкес дайындалған бірінші басшысымен және бас бухгалтер/қаржы директорымен қол қойған және өтініш берушінің мөрімен бекітілген оны дайындау күнін көрсетумен  Бизнес жоспар және (немесе) сәйкес дайындалған дайындау күнінен бар техникалық-экономикалық негіздеме.
 3. Құжаттар өтініш беруші/өтініш беруші/кепілі кепілі, қатысушылар/акционерлер және басқа да адамдардың (болған жағдайда жобаға қатысу):

 • заңды тұлғаны (Қазақстан Республикасының резидент еместері үшін) мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын уәкілетті орган берген құжат, орналасқан жерін растайтын құжаттар (Қазақстан Республикасының резидент еместері үшін);
 • барлық өзгерістер мен толықтырулары бар құрылтай құжаттары (жарғы, серіктестік туралы меморандум), акционерлер/қатысушылар тізілімі (тізілімнен үзінді), бірінші тіркеушіні және оның негізінде бенефициарлық меншік иесі құрылған басқа құжаттарды ұсынады ;
 • Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өтініш берушінің үлестес тұлғалары туралы ;
 • заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иелерінің жеке басын куәландыратын құжаттардың деректері көрсетілген деректер (акционерлер (қатысушылар) тізілімінен үзіндіде бар көрсетілген деректерді қоспағанда);           
 • басшының лауазымына орналасу және қаржылық және басқа құжаттарға тиісті қол қою құқығымен бас бухгалтерді тағайындау туралы бұйрық;
 • заңды тұлғаның бірінші басшысының және заңды тұлғаның бас жеке басын куәландыратын құжаттар;
 • жеке тұлға үшін (кепілгер, өтініш беруші/кепілгердің қатысушылары/акционерлері ) - жеке басын куәландыратын құжаттар;
 • Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында - Қазақстан Республикасының аумағында кiрутіркелгенін куәландыратын құжат, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе (ҚР резидент еместер - өкілдері үшін);
 • егер жобаны арнайы қаржы компаниясы немесе «жобалық компания» жүзеге асырса, өтініш берушінің қатысушылары/акционерлерінің олар туралы кредиттік есепті алушыға (Банкке) несиелік есеп беруге келісімі;
 • несие есебін алушыға (Банкке) ол туралы несиелік есеп беруге кепілгердің келісімі.
 1. Құрылтай және басқа да құжаттар құқығын растайтын жерінде, іске асыруды орналастыру тармақ (жоба шектелмей, оның ішінде, бірақ әкімдердің шешімдері мен жер қамтамасыз ету туралы ережелер, азаматтық-құқықтық шарттар мен құқығын шығу тегін растайтын басқа да құжаттар,төлеу дәлелі (шектеу мерзімі өтпегеніне болса) азаматтық-құқықтық келісім-шарт бойынша , жылжымайтын мүлікке және оның техникалық сипаттамалары туралы тіркелген құқықтар туралы анықтама (ауыртпалықтар).
 2. Жоба аясында өтініш берушінің қызметі туралы ресми бекітулер (өтініш берушінің қызметі сәйкес лицензиялануға немесе рұқсат рәсімдер арқылы жүзеге асырылады, егер «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» ҚР Заңына сәйкес). Егер өтініш беруші арнайы компания немесе «жобалау компаниясы» болса, бұл тармақ қолданылмайды.Банк орналастырылған Банк талаптарына сәйкес банкт қарыз алу арқылы қаржыландырылатын және жобаны шеңберінде жасалуы , арттар обасы және/немесе тауарларды жұмыстар мен қызметтерді жеткізу үшін алдын ала шарт.
 3. Шарттардың және/немесе алдын-ала шарттардың, оның ішінде жобаны іске асыру шеңберінде шикізатты сатып алуға коммерциялық ұсыныстардың (жеткізілім көлемін, бағасын және төлем талаптарын көрсете отырып) жобалары.
 4. Банктің интернет-ресурсында орналастырылған, анктің жасаан және/немесе өтініш берушінің (егер бар болса) өнімдерін сатып алу - шарттар жобасы және/немесе өтініш берушінің өн асыру алдын ала өтініш берушінің өнімдерін сатып алуоff-take шарттарының жобаларын жасауға жоспарланған және/немесе оff-take алдын ала жасалған шарттарын жобалық қаржыландыруды жүзеге асырған жағдайда.
 5. Мемлекеттік органдардан, жергілікті атқарушы органдардан, қауымдастықтардан, тәуелсіз ұйымдардан, серіктестерден және т.б. жобадан қолдауды растайтын құжаттар (қорытындылар, хаттар, ұсыныстар, инвестициялық келісімшарттар, жер қойнауын пайдалануға арналған шарттар).
 6. Жобалық қаржыландыруды жүзеге асыру кезінде тапсырыс беруші мен орындаушы (өтініш беруші) арасында жобаны/басқа келісімді (негізгі келісім) орындау туралы келісім, орындаушының мүліктің құрылуына/берілуіне/қызмет көрсетуге және т.б. байланысты жүйелі түрдегі ақшалай төлемдерді талап етуге құқығы бар. Құрылған/берілген меншікті пайдалану процесі.
 7. Оң кредиттік тарихты және өтініш беруші - Қазақстан Республикасының резиденті емес ағымдағы, ағымдағы және жабық міндеттемелерінің болуын растайтын құжат.
 8. Құжаттардың тізбесінде көзделген жобаға қатысушы тұлғалардың құқықтық мәртебесі туралы құжаттар, АҚ сараптаудағы жобалар «Қазақстанның Даму Банкі» интернет-ресурсында жарияланған (B-081). 

қараудың 3-кезеңінде (Заңнаманың және Банктің талаптарына сәйкес инвестициялық жобаны банктік сараптаманы және көрсетілетін қызмет алушыны тексеруді жүргізу):

 1. Кепілзаттық қамтамасыз ету үшін құжаттар Банктің Интернет-ресурсында (B-081) орналастырылған «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ жобаларына құқықтық сараптама жүргізу үшін қажет құжаттар тізбесінде қарастырылған.
 2. Банктің Интернет-ресурсында орналастырылған Банктің талаптарына сәйкес дайындалған, бірінші басшы/уәкілетті тұлға қол қойған және өтініш берушінің мөрімен расталған ақша алушы туралы мәлімет.
 3. Банктің қарыз қаражаттарынан қаржыландыруға ұсынылған және инвестициялық жобаны іске аысру аясында жасалған, Банктің Интернет-ресурсында орналастырылған Банктің талаптарына сәйкес тауарлар, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді жеткізуге шарттар.
 4. Төлем мен жеткізілім көлемі, бағасы және төлеу шарттарын (бар болса) көрсетумен инвестициялық жобаны іске асыру шеңбірінде шикізатты сатып алуға шарт.
 5. Өтініш берушінің өнімдерін/қызметтерін сатуға шарттар, өтініш берушінің өнімдерін сатып алу туралы шарттар/Банктің Интернет-ресурсында орналастырылған Банктің ұсыныстарына сәйкес жасалған шарттар.
 6. Құқықтық сараптаманы сыртқы бағалау (қажет).
 7. Бағалау және Банктің ұсынымына арналған техникалық тапсырмаға сәйкес жасал инвестициялық жобаның техникалық бөлігі мен сатып алуларының сыртқы бағасы.
 8. Бағалауды жүргізуге техникалық тапсырма мен Банктің ұсынымдарына сәйкес (қажетінше) жобаның маркетингтік бөлігіне сыртқы бағалау.
 9. Өтініш берушіге қызмет көрсететін банктерден соңғы 12 айдағы есеп айырысу шоттарындағы орташа айлық айналымды, қарыздың/мерзімі кешіктірілген қарыздың бар /жоқтығы туралы анықтама, №2 картотекасы (банктік сараптама шартына қол қойылған күннен бастап 15 жұмыс күнінен кейін ұсынылады).
 10. Салық органының салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің болуы /болмауы туралы анықтама.
 11. Бастапқыда осы нысанның қосымшасына сәйкес жобаның ерекшелігі мен құрылымына байланысты инвестициялық жоба үшін жобалық-сметалық құжаттама (болған жағдайда).
 12. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жобаны қарау сатысында инвестициялық жобаның мемлекеттік экологиялық сараптамасының қорытындысын қоса алғанда, құрылыс жобасына кешенді ведомстволық емес сараптаманың (техникалық-экономикалық негіздеме / жобалық-сметалық құжаттама) қорытындысы .

Ескерту: Бұл құжаттардың тізімі минималды және Банк банктік сараптама жүргізу үшін қажетті қосымша құжаттарды талап етуге құқылы.

Өтініш беруші инвестициялық жобаны «Индикативті талдау» кезеңінде қарастырған кезде бұрын ұсынылған құжаттарға өзгерістер енгізген жағдайда, құжаттардың жаңартылған нұсқаларын ұсыну қажет.

Инвестициялық жоба бойынша бастапқы – рұқсат құжаттама және жобалық-сметалық құжаттама тізбесі

 

Қызмет көрсету нәтижесі

Қол қою бар кредиттік желі ашу туралы хабарландыру.